SUMMARY | PHOTO GALLERY | NEXT | PREVIOUS | | LEXICON

NATURE & GASTRONOMY

 

 

 

  kiyaw thod (deep-fried wonton)

 

Thailand

Crispy, deep-fried kiyaw or wonton, here with boiled quail's egg.