PHOTO ALBUM | EPIPHYTES | BLOSSOMS & FRUITS | FLOWER & PLANTS

NATURE & GASTRONOMY

 

 

Flora: Trees & Shrubs

<< (3/3) >>

 

Lexicon

 

 

Lexicon

Lexicon

 

Lexicon

Lexicon

Lexicon

 

 

Lexicon

Lexicon

 

Lexicon

Lexicon

Lexicon

 

 

Lexicon

 

Lexicon

Lexicon

Lexicon

avocado tree

Lexicon

 

 

Lexicon

 

Lexicon

Lexicon

Lexicon

 

 

Lexicon

 

Lexicon

Lexicon

Lexicon

 

 

Lexicon

Lexicon

 

 

Lexicon

 

Lexicon 

Lexicon

Lexicon

Parkia Tree

Lexicon 

Parkia Tree

Lexicon

 

Lexicon

 

Asoka (Polyalthia longifolia)

Lexicon

Taraw Palms

Lexicon

 

 

krathom (leaves)

Lexicon

 
       
<<   >>
<< Prev. Part PHOTO ALBUM Next Part >>