SUMMARY | PHOTO GALLERY | NEXT | PREVIOUS | | LEXICON

NATURE & GASTRONOMY

 

 

 

  tapioca balls

 

Thailand

Tapioca balls, a snack known in Thai as khanom sakoo sai moo.