PHOTO ALBUM | FOOD & CULINARY DISHES | FLORA | FAUNA

NATURE & GASTRONOMY

 

 

 

Fruit, Groceries, Herbs & Cultivated Crops

<< (6/6) >>

 

Lexicon

 

 

Lexicon

plantain bananas

Lexicon

 

 

Lexicon

Lexicon

 

Lexicon

 

 

Lexicon

Lexicon

Lexicon

look waay pah

Lexicon

sea grapes

Lexicon

 

 

Gac fruits (inside)

Lexicon

krajiaw flower buds as food

Lexicon

makhwit

Lexicon

 

 

Gold Apples

Lexicon

Lexicon

 

 

Lexicon

Lexicon

Lexicon 

Lexicon

Lexicon

 

 

Lexicon 

Lexicon

Lexicon

Lexicon

Lexicon

 

 

Lexicon

Butter Bean (legume)

Lexicon

Butter Bean (legume)

Lexicon

karanda fruits

Lexicon

cacao fruits

Lexicon

 

 

Champagne Mushrooms

Lexicon

Champagne Mushrooms

Lexicon

Champagne Mushrooms

Lexicon

 

Lexicon

Lexicon

 

 

Lexicon

Lexicon

Lexicon

Lexicon

Gac fruits (inside)

Lexicon

 

 

a-ngun khai pla

Lexicon

thurian kaan yao

Lexicon

Lexicon

  

sesame seeds (white)

Lexicon

Lexicon

 

Indian gooseberries

Lexicon 

Indian gooseberries

Lexicon 

Indian gooseberries

Lexicon 

boraphet

Lexicon

 

 

winter melons

Lexicon

 

taeng thai (melon)

Lexicon

Lexicon

Lexicon

 
<< PHOTO ALBUM >>