PHOTO ALBUM | CENTRAL | NORTH | NORTHEAST | SOUTH | ASIA XT

PLACES OF INTEREST

 

 

Thailand - Bangkok Area

<< (2/18) >>

 

Thailand

 

       

Lexicon

 

 

Lexicon

 

 

Lexicon

 

 

Tae Chew Cemetery

Lexicon

 

Mahakan Fort

Lexicon

 

Rama VIII Bridge

Lexicon

 

 

Bangkok Snake Farm

Lexicon

 

 

Bang Khen Monument (Laksi Monument)

Lexicon

Wat Saket at night

Lexicon

 

 

Wat Traimit post-2009 mondop

Lexicon

 

 

Golden Buddha (Wat Traimit)

Lexicon

 

 

Wat Traimit post-2009 mondop

Lexicon

 

Thai Labour Museum

Lexicon

 

Ratchada bronze statues

Lexicon

 

Ratchada bronze statues

Lexicon

 

 

Chinese Pavilion Lumphini Park

Lexicon

 

 

Ramkhamhaeng bronze statues

Lexicon

 

 

Ramkhamhaeng bronze statues

Lexicon

 

 

King Vajiravudh Museum

Lexicon

 

King Vajiravudh Museum

Lexicon

 

Chao Phraya River by night

Lexicon

 

 

King Prajadhipok Museum

Lexicon

King Rama VIII Statue

Lexicon

 

 

Bangkok Metro (MRT)

Lexicon

Corrections Museum

Lexicon

Ministry of Defense

Lexicon

 

Ministry of Defense

Lexicon

 

Lexicon

 

 

Corrections Museum

Lexicon

Corrections Museum

Lexicon

 
Corrections Museum

Lexicon

 

 

Corrections Museum

Lexicon

 

Corrections Museum

Lexicon

 

Corrections Museum

Lexicon

 

Corrections Museum

Lexicon

 

 

Corrections Museum

Lexicon

 

Corrections Museum

Lexicon

 
Corrections Museum

Lexicon

 
Wat Traimit (ubosot exterior)

Lexicon

 

Romanih Naht Park

Lexicon

 

 

Thammasat University

Lexicon

 

Lexicon

 
Siam Society

Lexicon

Ban Khamthiang

Lexicon

Lexicon

 

 

Phra Tihnang Anantasamahkom

Lexicon

 

Ananta Samahkom Hall

Lexicon

 

Phra Tihnang Anantasamahkom

Lexicon

 

Robot Building

Lexicon

 

Elephant Building

Lexicon

<<   >>

<< Southern Region

Central Region >>